Vyrábějte v klidu

Jak málo firem vyrábí české kvalitní výrobky, po kterých je trh doslova lačný. Musíme si takových firem vážit, protože dělají naší zemi dobré jméno, ale rovněž vytváří potřebná pracovní místa pro našince. Dokonce nepřímo nutí, a to v dobrém slova smyslu, naši mládež využívat svých dispozic ke studiu. Ale nejde o studia pouze vysokoškolská, ale hlavně o studia řemesel. Stále platí, že řemeslo má zlaté dno . Jako bychom na to už zapomněli. Nechceme být přece národem manažerů! Někdo vyrábět musí. Proto vyrábějte v klidu, ostatní přenechte jiným odborníkům.

Co je nutné přenechat druhým

Když je Vaší doménou výroba, pak doprava a logistika je zase doménou jiných. Každý má dělat to, co doopravdy umí, v čem si je jistý. K čemu by byla Vaše skvělá a kvalitní výroba, kdyby se nedostala ke svým odběratelům, nebo přímo k zákazníkům, a to ve stejné kvalitě, v jaké byly vyrobeny? A to je záležitost, kterou můžete přenechat právě firmám, které přemísťování výrobků rozumí. Tak to prostě má být. Platí a bude platit: Ševče, drž se svého kopyta.